Shimano Nexus afstellen - Hoe stel je een Nexus 3, Nexus 7 of Nexus 8 versnelling af? [How-to] (2024)

De Shimano Nexus versnellingen staan bekend om hun betrouwbaarheid en kwaliteit. Ze zijn zelfs zo eenvoudig in gebruik en onderhoud dat je zelf een Shimano Nexus naaf af kunt stellen. Daar hoef je niet meer voor naar de fietsenmaker. Hieronder vind je per versnellingstype hoe je jouw Shimano Nexus 3, Nexus 7 of Nexus 8 af kunt stellen.

Allereerst moet je natuurlijk bepalen of je jouw versnellingen moet bijstellen. Dat merk je tijdens het fietsen vanzelf. Als je Nexus versnelling spontaan schakelt of als je veel moeite moet doen om in een versnelling te komen is het tijd voor een afstelbeurt.

Ook als je de draaiknop verder door moet draaien dan het getal op versteller aangeeft om je Nexus te laten schakelen is dat een teken dat je aan de slag moet. Klik hieronder op de naam van jouw Shimano Nexus versnelling en je krijgt meteen de handleiding te lezen.

Stel je eigen Shimano nexus versnelling af

 • Ik wil een Shimano Nexus 3 afstellen
 • Ik wil een Shimano Nexus 7 of Shimano Nexus 8 afstellen

Hoe stel ik mijn Shimano Nexus 3 versnellingen naaf af?

Benodigde tijd: 15 minuten

 1. Schakel naar tweede versnelling

  Zet jouw Shimano Nexus 3 versnelling in de tweede versnelling.Shimano Nexus afstellen - Hoe stel je een Nexus 3, Nexus 7 of Nexus 8 versnelling af? [How-to] (1)

 2. Controleer of het gele streepje tussen twee witten lijnen staat

  Controleer of het gele streepje - dat je op de Nexus 3 versnellingbox bij je achterwiel kan zien - tussen de twee witte lijnen staat.Staat die, zoals op deze afbeelding, niet in het midden? Dan moet je deze naaf afstellen.Shimano Nexus afstellen - Hoe stel je een Nexus 3, Nexus 7 of Nexus 8 versnelling af? [How-to] (2)

 3. Draai het moertje los

  Draai nu het moertje los dat tegen de versnellingsbox aan zit. Lukt dit niet met de hand, gebruik dan steeksleutel 10.Shimano Nexus afstellen - Hoe stel je een Nexus 3, Nexus 7 of Nexus 8 versnelling af? [How-to] (3)

 4. Draai handmatig aan de grote stelschroef

  Het moertje is nu los. Nu kun je met de hand aan de grote stelschroef draaien.Draai de stelschroef naar buiten totdat het gele streepje tussen de twee lijnen staat.Shimano Nexus afstellen - Hoe stel je een Nexus 3, Nexus 7 of Nexus 8 versnelling af? [How-to] (4)

 5. Controleer of het gele streepje nu tussen de twee witten lijnen staat

  Controleer of het gele streepjepreciestussen de twee witte lijnen/pijltjes staat. Op de afbeelding zie je een Nexus versnelling die goed is afgesteld.Shimano Nexus afstellen - Hoe stel je een Nexus 3, Nexus 7 of Nexus 8 versnelling af? [How-to] (5)

 6. Draai het moertje weer vast tegen de versnellingbox

  Draai nu het moertje weer vast tegen de versnellingbox. Deze zorgt ervoor dat de stelschroef vast blijft zitten op de goede positie.Klaar! Even een rondje testrijden en je zult meteen merken dat jouw Nexus 3 naaf een stuk fijner schakelt.Shimano Nexus afstellen - Hoe stel je een Nexus 3, Nexus 7 of Nexus 8 versnelling af? [How-to] (6)

Hoe stel ik mijn Shimano Nexus 7 of Shimano Nexus 8 af?

De Shimano Nexus 7 vind je onder andere terug in de populaire Gazelle Orange en Gazelle Esprit serie. De Shimano Nexus 8 naaf is de meest geavanceerde naaf binnen de Nexus familie. Deze vind je dus ook terug op de topfietsen zoals de Gazelle Orange C8 en Gazelle Chamonix C8, Giant Ultimo CS1 en de Batavus Mambo 7.

Ook Batavus, Cortina en Giant maken veel gebruik van de Nexus versnellingsnaven. De Nexus 7 versnellingsnaaf en Nexus 8 versnellingsnaaf kun je beide makkelijk zelf afstellen in 4 stappen. Het maakt niet uit welke van de twee je hebt, de handelingen zijn precies hetzelfde.

Je merkt dat jouw Nexus 7 of Nexus 8 afgesteld moet worden als hij niet meer goed in de versnelling blijft zitten of als je de knop ver moet doordraaien om hem te laten schakelen.

 1. Zet jouw Nexus in de vierde versnelling

  Zet jouw Nexus 7 of 8 versnelling in de vierde versnelling.

  Shimano Nexus afstellen - Hoe stel je een Nexus 3, Nexus 7 of Nexus 8 versnelling af? [How-to] (7)
 2. Druk de kettingkast een beetje aan de kant.

  Druk de kettingkast een beetje aan de kant. Je ziet nu twee gele streepjes staan. Als jouw Nexus naaf goed is afgesteld staan deze streepjes precies in een lijn.

  Shimano Nexus afstellen - Hoe stel je een Nexus 3, Nexus 7 of Nexus 8 versnelling af? [How-to] (8)

  Is dat niet het geval zoals op bovenstaande afbeelding? Dan moet je jouw Nexus 7 naaf opnieuw afstellen. Kun je het niet goed zien? Kijk dan van onder zoals bij de onderstaande afbeelding, dan is het bij veel fietsen net wat duidelijker te zien.

  Shimano Nexus afstellen - Hoe stel je een Nexus 3, Nexus 7 of Nexus 8 versnelling af? [How-to] (9)
 3. Draai het stelwieltje bij de versteller naar links
  Draai nu stelwieltje bij de versteller op je stuur naar links of naar rechts totdat de gele streepjes precies tegenover elkaar staan.

  Shimano Nexus afstellen - Hoe stel je een Nexus 3, Nexus 7 of Nexus 8 versnelling af? [How-to] (10)

  Doe dit rustig aan en kijk af en toe even naar de gele streepjes bij je achterwiel of je niet te ver draait.

 4. Schakel nu met een keer of vijf door alle versnellingen heen

  De streepjes staan op onderstaande afbeelding precies tegenover elkaar. Schakel nu met een keer of vijf door alle versnellingen heen. Dus van 1 naar 7 of 8 en weer terug naar de eerste versnelling.

  Shimano Nexus afstellen - Hoe stel je een Nexus 3, Nexus 7 of Nexus 8 versnelling af? [How-to] (11)

  Op die manier zet de kabel zich weer goed. Je hoeft trouwens de pedalen niet rond te draaien bij het schakelen. Controleer voor de zekerheid nog een keer of de gele streepjes precies tegenover elkaar staan.

  Klaar! Jouw Nexus 7 versnellingsnaaf of Nexus 8 versnellingsnaaf is nu weer goed afgesteld!

Wat vind je van dit blog artikel?

Deel dit bericht

Shimano Nexus afstellen - Hoe stel je een Nexus 3, Nexus 7 of Nexus 8 versnelling af? [How-to] (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Virgilio Hermann JD

Last Updated:

Views: 5787

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Virgilio Hermann JD

Birthday: 1997-12-21

Address: 6946 Schoen Cove, Sipesshire, MO 55944

Phone: +3763365785260

Job: Accounting Engineer

Hobby: Web surfing, Rafting, Dowsing, Stand-up comedy, Ghost hunting, Swimming, Amateur radio

Introduction: My name is Virgilio Hermann JD, I am a fine, gifted, beautiful, encouraging, kind, talented, zealous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.